10
%
430 lượt mua E-voucher
Combo Net (Gimbab chiên + Tabuki)
Còn
Xem Ngay
23
%
405 lượt mua E-voucher
Buffet nướng tại Koishi BBQ
Còn
Xem Ngay
37
%
397 lượt mua E-voucher
Buffet lẩu nướng tại Kochi BBQ
Còn
Xem Ngay
20
%
460 lượt mua E-voucher
Lẩu FA tại Sushi Garden
Còn
Xem Ngay